Co robi się na kursie z programowania s7-scl?

Najważniejszymi punktami takiego szkolenia są przede wszystkim: wstępne zapoznanie z programowaniem w języku scl, nabycie podstawowej wiedzy o tym, do jakich aplikacji używa się języka scl, zdobycie umiejętności praktycznych odnośnie tworzenia programów w języku scl, zaznajomienie się z procesami diagnozowania, i monitorowania potencjalnych błędów programowych. Są to najważniejsze zagadnienia, które przekazywane powinny być przez wykwalifikowanych specjalistów. Kurs programowania scl nie trwa bardzo długo, ponieważ powinien zamknąć się w 3-4 spotkaniach szkoleniowych.