Jak wyposażone są stanowiska na szkoleniach plc siemens s7 1200?

Podczas szkoleń tego typu każdy z kursantów powinien mieć do dyspozycji osobne stanowisko, które ma posłużyć mu jako miejsce do nauki zadań i wszelakich przemysłowych rozwiązań, które opierają się na wykorzystaniu sterownika s7 1200. Stanowisko takie powinno być wyposażone w sterownik posiadający moduły wejść i wyjść cyfrowych i analogowych. Wszystko to ma być połączone z symulatorem sygnałów cyfr/analog. wejściowych i wyjściowych. Ponadto każdy ze sterowników s7 1200 powinien być połączony ze stanowiskiem wykonawczym, który zaopatrzony jest w manipulator, czujniki, przyciski impulsowe i wyspę zaworową.