Czy każdy kurs plc siemens oferuje materiały szkoleniowe siemens?

Nie jest to obowiązkiem ośrodka szkoleniowego, aczkolwiek taka praktyka jest bardzo dobrze postrzegana przez kursantów. Takie materiały szkoleniowe mogą być dostarczone kursantom w postaci skryptu, dzięki czemu mogą oni na bieżąco konfrontować zdobytą wiedzę z teorią w materiałach, które mają przed oczami. Można również utrwalać zdobytą wiedzę już po kursie. Czasami również w trakcie trwania kursy uczestnicy dostają na bieżąco wydrukowane programy, które aktualnie są omawiane. Tego typu materiały są bardzo przydatne w fazie nauki, dlatego szkoły powinny oferować je swoim kursantom. Aby sprawdzić czy to robią, wystarczy zazwyczaj odwiedzić stronę ośrodka.