Na czym polegają szkolenia scada siemens wincc?

Wincc jest oprogramowaniem scada, które to ma bardzo szerokie spektrum zastosowań. Simatic wincc jest wykorzystywane zarówno do bardzo dużych jak i małych systemów wizualizacji. Mając tą wiedzę można wnioskować na czym polegać będą kursy z tego zakresu. Przede wszystkim kursant powinien zakończyć szkolenie z fachową wiedzą z dziedziny tworzenia projektów wizualizacji oraz z tworzenia zadań utrzymania ruchu. Ponadto mają poznać użyteczne funkcje i zastosowanie pakietu wincc na bazie konkretnych zadań.

Co robi się na kursie z programowania s7-scl?

Najważniejszymi punktami takiego szkolenia są przede wszystkim: wstępne zapoznanie z programowaniem w języku scl, nabycie podstawowej wiedzy o tym, do jakich aplikacji używa się języka scl, zdobycie umiejętności praktycznych odnośnie tworzenia programów w języku scl, zaznajomienie się z procesami diagnozowania, i monitorowania potencjalnych błędów programowych. Są to najważniejsze zagadnienia, które przekazywane powinny być przez wykwalifikowanych specjalistów. Kurs programowania scl nie trwa bardzo długo, ponieważ powinien zamknąć się w 3-4 spotkaniach szkoleniowych.

Czy stanowisko wykonawcze na kursie sterowników siemens s7-1200 zaopatrzone jest w silnik krokowy?

Ogólnie rzecz biorąc laboratorium będące do dyspozycji kursantów powinno być wyposażone w indywidualne stanowiska dla każdego z uczestników. Na takich stanowiskach każdy kursant może uczyć się zadań i rozwiązań przemysłowych bazujących na wykorzystaniu sterownika s7 1200. Poszczególne stanowiska zaopatrzone są w sterowniki siemens s7 1200 posiadające zadajniki; i stanowiska wykonawcze. I to właśnie stanowisko wykonawcze wyposażone jest oprócz falownika, siłowników, wyspy zaworowej, także w silnik krokowy.

Czy ćwiczenia na szkoleniach ze sterowników s7-1200 dają szansę tworzyć przykłady/ przykładowe programy?

Program kursu powinien przewidywać w każdym z bloków tematycznych przykładowy program bądź programy dzięki którym kursant jeszcze lepiej zrozumie metodę działania danego elementu. I tak w jednym z bloków szkolenia ze sterowników s7-1200 mamy kolejno: podstawy konwersji, konfigurowanie i parametryzację modułów analogowych, następnie odwzorowywanie sygnału analogowego w sterowniku i na końcu przykładowy program. Jeżeli jesteśmy ciekawi jak dokładnie będzie przebiegał kurs na który się zapisaliśmy, warto odwiedzić stronę internetową danej firmy i zbadać dokładnie harmonogram kursu, w którym powinniśmy mieć wypunktowane wszystkie bloki tematyczne oraz poruszane tematy.

Czy szkolenia na programowanie sterowników s71200 simatic są drogie?

Pojęcie ,, drogie” jest w tym przypadku bardzo względne, ponieważ na cenę takiego szkolenia składa się cały szereg czynników. Przede wszystkim warto zacząć od tego ile kosztuje takie szkolenie: cena szkolenia na sterowniki s7 1200 simatic oscyluje wokół kwoty 2000 złotych/ 2100 złotych. Warto jednak wziąć pod uwagę, że w cenie są zajęcia praktyczne oraz teoretyczne na rzeczywistych, indywidualnych stanowiskach, które wyposażone są w ten sposób, aby kursant nauczył się jak najwięcej w możliwie jak najbardziej realnych warunkach. Ponadto są jeszcze wyszkoleni wykładowcy oraz materiały szkoleniowe na własność dla każdego z uczestników kursu. Biorąc pod uwagę te wszystkie składowe można stwierdzić, że korzyści przeważają tutaj nad kosztami , a w rezultacie cena przekłada się na jakość.

Jakie wymogi trzeba spełniać, aby wziąć udział w kursie na programowanie s7 scl?

Wymagania stawiane przez centra szkoleniowe to przede wszystkim ogólna wiedza techniczna. Pobieżna znajomość obsługi komputera niestety nie wystarczy. Trzeba wykazać się wysokimi umiejętnościami obsługi komputera. Ponadto zazwyczaj wymaga się potwierdzenia o ukończeniu kursu podstawowego z programowania sterowników plc siemens s7-300. Aby przekonać się w rzeczywistości o konkretnych wymogach danego ośrodka warto odwiedzić jego stronę internetową i tam znaleźć dokładne odpowiedzi na nurtujące nas pytania.

Czy kurs na programowanie sterowników logicznych s7 300 powinien zawierać też ćwiczenia?

Słowo ,, powinien” nie jest tutaj do końca właściwie, ponieważ kursy tego typu wręcz MUSZĄ zapewniać kursantom ćwiczenia z zakresu programowania sterowników logicznych. W tej materii sucha wiedza nie poparta praktyką na niewiele by się zdała. Co więcej ćwiczenia powinny odbywać się w dobrze wyposażonych laboratoriach, pod okiem wykwalifikowanym wykładowców, którzy odpowiedzą na wątpliwości kursanta i pomogą skorygować błędy. Radzimy wystrzegać się ośrodków szkoleniowych, które nie mają w swojej ofercie ćwiczeń praktycznych, ponieważ kurs bez ćwiczeń nie jest kursem pełnowartościowym z punktu widzenia przyjętych standardów szkoleń plc.

Czy szkolenie z programowania sterowników plc s7 200 zaawansowane znacznie różni się od podstawowego?

Musi być różnica między kursem podstawowym a zaawansowanym, inaczej nie byłoby sensu rozbijać tego szkolenia na dwa stopnie zaawansowania. Jeśli chodzi o cenę jest ona zazwyczaj jednakowa za kurs niższego i wyższego stopnia. Jednakże na kursie podstawowym uczestnicy zapoznają się z budową i funkcjonowaniem sterowników logicznych s7-200, uczą się podstaw sterowania nimi oraz zdobywają wiedzę z zakresu diagnostyki i konfiguracji sterowników. Z kolei na kursie rozszerzonym uczestnicy poznają zaawansowane funkcje sterowników s7-200 oraz rozwijają wiedzę o programowaniu tych sterowników. Tak więc jak widać różnica jest spora, ponieważ zgłaszając się na kurs zaawansowany trzeba mieć już solidną wiedzę z zakresu sterowników logicznych s7-200, ponieważ zadaniem tego kursu nie jest ugruntowanie wiedzy podstawowej, lecz rozszerzenie jej o zupełnie nowe zagadnienia.

Z jakiego oprogramowania korzysta się przy kursach na projektowanie sterowników plc s7 1200?

Przy szkoleniach tego typu ośrodki szkoleniowe korzystają z oprogramowania simatic s7-1200. Jest to stosunkowo nowy przemysłowy sterownik modułowy, który stworzony został do aplikacji małych i średnich. System ten daje możliwość jednokrotnej deklaracji zmiennych tak przy części wizualizacyjnej jak i sterownikowej w projekcie. Można też bez problemu przenosić zmienne między urządzeniami, które są projektowane. A to wszystko w obrębie jednej bazy danych projektowych. Wykorzystanie tego oprogramowania pozwala uniknąć wiele potencjalnych błędów w aplikacjach.

Jakie są wymagania względem kursanta oraz cena za kurs na programy do wizualizacji procesów przemysłowych scada intouch?

Zasadnicze wymagania względem kursanta to głównie podstawowa wiedza odnośnie programowania sterowników logicznych plc. Na kursie uczestnicy zapoznają się z programami do wizualizacji, które wykorzystywane są do procesów przemysłowych. Odbywa się to na przykładzie oprogramowania scada – intouch wonderware. Cena takiego kursu oscyluje wokół kwoty 2000 złotych netto. W tej cenie kursanci powinni mieć zapewnione: wydrukowane materiały szkoleniowe, odpowiednio wyposażone laboratorium, indywidualne stanowiska ćwiczeniowe, wykwalifikowaną kadrę. Czasami w cenie kursu jest również catering.